info@inspekta.eu
Sertifikavimas

Sertifikavimas

Dėl sertifikavimo paslaugų kreipkitės:

Telefonu +370 699 60 731

El. paštu inspekta@inspekta.eu


Asmenų sertifikavimo grupė yra akredituota Nacionalinio akreditacijos biuro pagal LST EN ISO/IEC 17024:2012 reikalavimus (Akreditavimo pažymėjimas Nr. LA.192-05) atlikti suvirinimo darbuotojų bei elektros energetikos sektoriaus darbuotojų sertifikavimą.


Suvirinimo darbuotojų sertifikavimas


Suvirintojų ir suvirinimo operatorių kvalifikacijos tikrinimas ir patvirtinimas atliekamas pagal standartų LST EN ISO 9606-1, LST EN ISO 9606-2, LST EN ISO 9606-4 ir LST EN ISO 14732 reikalavimus.

Elektros energetikos sektoriaus darbuotojų atestavimas


Elektros energetikos darbuotojų atestavimas vykdomas pagal 2022 m. lapkričio 21 d. nutarimu Nr. O3E-1604 suderintą su Valstybine energetikos reguliavimo taryba Energetikos darbuotojų kategorijų sertifikavimo schemą.


Tvarkos aprašai:

  1. Sertifikavimo schema
  2. Reikalavimai egzaminavimo centrams


Elektros energetikos sektoriaus darbuotojų atestavimo programos:

  1. Veiklos sritis - elektros įrenginių eksploatavimas
  2. Veiklos sritis – elektros energijos vartojimas
  3. Veiklos sritis – elektros objektų ir įrenginių įrengimas

Statybos produktų, suvirinimo procesų ir įrenginių sertifikavimas


Esame viena iš plačiausią statybos produktų sertifikavimo sritį turinčių sertifikavimo įstaigų Lietuvoje ir Europos Sąjungoje.


Produktų ir procesų sertifikavimo grupė:

- akredituota Nacionalinio akreditacijos biuro pagal standarto LST EN ISO/IEC 17065:2012 reikalavimus (Akreditavimo pažymėjimas Nr. LA.192-03);

- Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos notifikuota įstaiga (Notifikuotos įstaigos Nr. 2913) statybos produktų sertifikavimui pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (ES) Nr.305/2011 (2021 m. rugpjūčio 31 d. Aplinkos ministro įsakymas Nr. D1-486), (2022 m. lapkričio 9 d. Aplinkos ministro įsakymas Nr. D1-351);

- Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos paskirta įstaiga statybos produktų sertifikavimui pagal STR 1.01.04:2015 (2021 m. rugsėjo 1 d. Aplinkos ministro įsakymas Nr. D1-503).


Sertifikavimo įstaiga teikia statybos produktų, įrenginių (slėginės įrangos (F ir G moduliai) ir liftų (G modulis))ir procesų sertifikavimo paslaugas.Nacionalinių techninių įvertinimų rengimas


Vadovaujantis 2021 m. rugsėjo 23 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-546 Inspekta, UAB rengia ir išduoda nacionalinius techninius įvertinimus.


Nacionalinis techninis įvertinimas – techninio vertinimo įstaigos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka parengtas ir išduotas statybos produkto eksploatacinių savybių vertinimo, atsižvelgiant į jo esmines charakteristikas, dokumentas.


Statybos produktų nacionalinis techninis įvertinimas rengiamas vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.01.04:2015.

Nacionalinių techninių įvertinimų registras.


Vadybos sistemų sertifikavimas


Vykdome organizacijų (įmonių) kokybės, aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos bei energetinio efektyvumo  (pagal ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001 standartų reikalavimus) vadybos sistemų sertifikavimą.

Užtikriname ISO/IEC 17021-1 ir kitų atitikties įvertinimą reglamentuojančių standartų ir norminių teisės aktų reikalavimų (keliamų sertifikavimo įstaigoms) įgyvendinimą.


Tikrinimai

Laboratorija

LCA, EPD

Veiklą leidžiantys dokumentai

Mes naudojame slapukus siekdami Jums suteikti geriausią naršymo patirtį. Funkciniai slapukai yra būtini svetainei tinkamai funkcionuoti. Jei ir toliau naršysite svetainėje, manysime, kad esate tuo patenkinti. Daugiau apie slapukus ir kaip jų atsisakyti – Privatumo politika.

Sutinku