info@inspekta.eu
Laboratorija

Laboratorija

Medžiagų vientisumo užtikrinimas yra pagrindinis prioritetas tiek įmonėms, kurios užsiima gamyba, tiek valdančioms pramoninį turtą. Suvirinimo ir kitų gamybos procesų kokybė gali tiesiogiai įtakoti įmonės veiklos sėkmę.

Mūsų laboratorija identifikuoja problemas ir siūlo sprendimus medžiagų suvirinimo, įrenginių gamybos proceso ir eksploatacijos metu. Šios paslaugos generuoja duomenis, kurie leidžia išvengti žalos ir susijusių išlaidų, atsirandančių dėl medžiagų defektų, turto valdytojams. Nuo tiekimo ir gamybos etapo iki pat turto gyvavimo ciklo pabaigos padedame stebėti medžiagos vientisumą. Galiausiai mūsų laboratorijos paslaugos padeda pasiekti veiklos efektyvumą ir užtikrinti atitiktį taikomiems standartams.


Dėl laboratorijos paslaugų kreipkitės:

Telefonu +370 615 17558

El. paštu lab@inspekta.eu


Inspekta Lab, UAB, bandymų laboratorijos aktuali akreditavimo sritis.


NDT - neardomieji bandymai

Mūsų akredituota NDT laboratorija teikia paslaugas užsakovams įvairiuose sektoriuose visoje Europoje: energijos gamybos, naftos ir dujų, naftos chemijos, inžinerijos, gamybos, geležinkelių, jūrų laivininkystės ir statybų. Kvalifikuotų, patyrusių techninių specialistų komanda nuolat išlaiko aukštą kompetencijos lygį. Visi NDT specialistai yra sertifikuoti pagal EN ISO 9712 standarto ir Slėginių indų direktyvos PED 2014/68/EU reikalavimus.


Mūsų NDT specialistų taikomų metodų spektras itin platus:

 • UT – ultragarsiniai bandymai
 • UTh – ultragarsinis storio matavimas
 • RT – Radiografiniai bandymai
 • PT – bandymai skverbikliais
 • MT – bandymai magnetinėmis dalelėmis
 • VT – apžiūrimieji bandymai
 • LT – sandarumo tikrinimas


3 lygio NDT specialistas gali Jums pasiūlyti šias technines ir konsultacines paslaugas:

 • Jūsų įmonėje ar vykdomame projekte naudojamų techninių dokumentų, standartų ir kitų sutartinių dokumentų interpretavimas
 • Suformuoti rekomendacijas ar nurodymus, kaip pasirinkti metodą ir metodiką, reikalingą konkrečiam patikrinimui atlikti
 • Sertifikuoto metodo procedūrų tinkamumo parengimas ir patikrinimas
 • Neardomųjų bandymų procedūrų ir kitų su NDT susijusių darbo instrukcijų patvirtinimas
 • NDT personalo mokymai

DT - ardomieji bandymai

Patikimų konstrukcijų ir gaminių kūrimas prasideda nuo naudojamų pagrindinių medžiagų kokybės. Pirminis gamybos procesas ir vėlesnis apdirbimas, terminis apdorojimas ir kitos operacijos turi įtakos medžiagų savybėms. Todėl visose pramonės šakose labai svarbu užtikrinti, kad naudojamos medžiagos atitiktų taikomus standartus ir reikalavimus.


Mūsų specializacijos:

 • Suvirinimo procedūrų ir suvirintojų kvalifikacijos patvirtinimo ardomieji bandymai pagal EN ISO 15614 / EN ISO 9606-1 / ASME / AWS standartų reikalavimus
 • Pjovimo briaunos šiurkštumo, kietumo ir kvadratiškumo bandymas pagal EN 1090-2
 • Gedimų analizė


Atliekami bandymai:

 • Tempimo bandymai
 • Išilginio tempimo bandymai
 • Skersinio tempimo bandymai
 • Lenkimo bandymai
 • Kietumo bandymai
 • Šarpio smūginio tąsumo bandymai
 • Makroskopinis tyrimas

LDAR - nekontroliuojamų praleidimų matavimai

Daugiausia lakiųjų organinių junginių (LOJ) išmetimų iš naftos perdirbimo gamyklų ir chemijos gamybos įrenginių šaltinis yra nesandari įranga, pvz.: vožtuvai, siurbliai, kompresoriai ir flanšinės jungtys. LOJ gali kelti grėsmę darbuotojams ir sudaryti pažemio ozoną - pagrindinį smogo komponentą. Šis antrinis teršalas gali sukelti arba suintensyvinti kvėpavimo takų ligas, ypač vaikams. Be darbuotojų objekte, aplinkinė bendruomenė gali būti paveikta ilgalaikio toksiškų oro teršalų poveikio dėl nesandarios įrangos. LOJ nutekėjimas taip pat didina produkto gamybos arba transportavimo eksploatacines sąnaudas.


Metodas EPA 21 ir standartas EN 15446 skirtas LOJ nuotėkiams iš proceso įrangos aptikti naudojant nešiojamus LOJ aptikimo prietaisus. Inspekta Lab darbuotojai gali padėti Jūsų įmonei sukurti ir įgyvendinti veiksmingą LDAR programą, leidžiančią laikytis nacionalinių aplinkosaugos reikalavimų, EPA 21 metodo ir EN 15446.


Mūsų darbo metodika

 • Projekto rengimas: planavimas, tiriamojo vieneto informacijos ir struktūros rinkimas, P&ID srautų atvaizdavimas, duomenų bazės ir LDAR modulio programinės įrangos sąranka.
 • Veikla vietoje: visų galimų nuotėkio šaltinių nustatymas ir stebėjimas, visos nesandarios įrangos ženklinimas nuotėkio žyma ir pirmasis remonto etapas.
 • Duomenų valdymas ir ataskaitų teikimas: stebėjimo duomenų įvedimas į LDAR duomenų bazę, duomenų tikrinimas, automatinis remonto užsakymų generavimas.
 • Projekto perdavimas: analizės ir priežiūros rekomendacijos ateinantiems metams, projekto duomenys ir ataskaitos, taip pat skaitmeninis projekto pristatymas.

AET – akustinės emisijos bandymai

Techniniai gedimai ir gedimai, atsiradę dėl nuotėkio, įtrūkimų, korozijos ar defektų, kelia rimtą pavojų įrenginių, slėginių indų ir mašinų vadovams ir operatoriams. Akustinės emisijos bandymas (AET) yra neardomojo bandymo (NDT) metodas, kuris patikimai atpažįsta gresiančias problemas ir defektus, kol jie tampa rimti.


Akustinės emisijos bandymai yra ne tik puikus būdas nustatyti įtrūkimus ir nuotėkį, bet ir idealiai tinka korozijai ir įvairiems gedimams nustatyti. Jis taip pat rekomenduojamas atliekant privalomas periodines technines slėginių indų ir rezervuarų apžiūras pagal nacionalinius techninius saugos reikalavimus, ypač kaip specialus bandymo metodas, pakeičiantis vizualinį patikrinimą iš vidaus


Akustinės emisijos bandymas paprastai gali būti atliekamas naudojant darbinį skystį (produktą). Tai turi pranašumą, nes prieš bandymą slėginių indų ar rezervuarų nereikia atidaryti ir ištuštinti, todėl AET yra greitesnis, ekonomiškesnis ir reikalauja mažiau organizacinių pastangų nei įprasti bandymo metodai.

PMI – metalo cheminės sudėties nustatymas

Metalo cheminės sudėties nustatymas (PMI) – tai greitas, neardomasis metalo cheminės sudėties nustatymo metodas, taikomas įvairiems komponentams bei gaminiams, suteikiantis pusiau kiekybinę cheminę analizę. Jis naudojamas medžiagų patikrinimui bei identifikavimui.

 

Šis kontrolės metodas yra neatsiejama tiek gamybos, tiek turto vientisumo valdymo dalis daugelyje pramonės šakų: naftos ir dujų, energetikos, chemijos, farmacijos, statybos bei pramoninės gamybos šakose. Atliekant svarbių komponentų ir suvirinimo siūlių PMI patikrinimą prieš aptarnavimą ir eksploatacijos metu, galima užkirsti kelią gedimui ir išvengti brangių jo pasekmių.

 

PMI gali:

 • Patikrinti ar gaminiai / komponentai buvo pagaminti naudojant tinkamą lydinį / medžiagą
 • Nustatyti galimai sumaišytus lydinius
 • Nustatyti netinkamos medžiagos panaudojimą
 • Patvirtinti medžiagos atitiktį gaminio standartui ir specifikacijai
 • Nustatyti ar metalinės jungtys buvo suvirintos tinkama pridėtine medžiaga


Metalų cheminės sudėties nustatymas atliekamas taikant šias technologijas:

 • Rentgeno spindulių fluorescencinė spektroskopija (XRF)
 • Optinės emisijos spektroskopija (OES)


Mūsų PMI specialistai gali pateikti rezultatus vietoje, kurie vėliau patvirtinami rašytinėje ataskaitoje. Taip pat galime pateikti rezultatų interpretaciją bei konsultaciją.

PWHT - terminis apdorojimas

Laboratorija siūlo terminį apdorojimą po suvirinimo (PWHT), kad pagerintų suvirinimo siūlės mikrostruktūrą ir sumažintų liekamuosius įtempius, atsirandančius suvirinimo metu.


„Inspekta Lab“ specializuojasi atliekant PWHT plieno ir metalo gamybos pramonėje, įskaitant slėginių indų, slėginių vamzdynų, rezervuarų, pastatų, tiltų, jūrinių platformų, elektrinių, naftos ir dujų perdirbimo gamyklų bei naftos chemijos gamyklų statybą.


Remiantis gaminio gamybos standartais ir techninėmis suvirinimo specifikacijomis, PWHT procesas gali būti privalomas anglinio, gausiai legiruoto, nerūdijančio bei grūdinto plieno suvirinimo siūlėms. Tam tikrais atvejais, PWHT reikalavimas priklauso nuo suvirinimo siūlės metalo storio.


PWHT sumažina arba perskirsto liekamuosius suvirinimo įtempius, taikant technologiją, kuri apima siūlės paviršiaus įkaitinimą, išlaikymą ir aušinimą iki kontroliuojamos temperatūros. Tai pagerina suvirinamo jungties savybes. Kiti PWHT proceso privalumai:


 • Pagerinamas medžiagos plastiškumas
 • Pagerinamas arba sumažinamas kietumas
 • Sumažėja trapių lūžių rizika
 • Įvyksta šiluminių įtempių relaksacija
 • Difuzinio vandenilio pašalinimas
 • Pagerinama metalo mikrostruktūra


Priklausomai nuo gaminio tipo „Inspekta Lab“ gali atlikti PWHT tiek savo, tiek kliento patalpose. PWHT procesui naudojame tik mobilią įrangą. Aukštos kvalifikacijos PWHT technikų komanda užtikrina, kad termiškai apdorotas gaminys ir / arba suvirinimo jungtys atitiks nurodytus gaminio standarto bei suvirinimo specifikacijos reikalavimus.


Bendradarbiauti su „Inspekta Lab“ taip pat naudinga dėl mūsų turimos tarptautinės patirties. Galime atlikti neardomuosius patikrinimus, kurių paprastai reikia užbaigus PWHT, įskaitant kietumo bandymus, magnetinių dalelių patikrą ir radiografiją po įtempių. Mūsų metalurgijos laboratorijos patyrę inžinieriai, įgiję metalurgijos išsilavinimą, turi daug žinių ir patirties, reikalingos bet kokiai svarbiai PWHT atlikti, tuo pačiu užtikrinant aukščiausią paslaugų kokybę.

RWC – suvirinimo darbų koordinavimas

Teikiame atsakingo suvirinimo koordinatoriaus (RWC) paslaugas, kurios padės jums laikytis privalomo konstrukcinio plieno CE ženklinimo reglamento.


CE ženklas plieninėms statybinėms konstrukcijoms tapo privalomas ES statybų rinkoje parduodamiems gaminiams nuo 2014 m. liepos mėn. Pagal reglamentą visos įmonės, gaminančios arba tiekiančios konstrukcinį plieną ES, privalo turėti dokumentais pagrįstą suvirinimo kokybės valdymo sistemą ir turės įdarbinti arba turėti prieigą prie RWC.

 

RWC vaidmuo yra kontroliuoti ir prižiūrėti visą suvirinimo veiklą ir užtikrinti, kad plieno konstrukcijos atitiktų atitinkamus mechaninio atsparumo, stabilumo, tinkamumo naudoti ir ilgaamžiškumo lygius.

 

EN 1090-2 nustato keturias plieninių statybinių konstrukcijų vykdymo klases. Jos yra pagrįstos numatomu konstrukcijos naudojimu ir tuo, kaip būtų kritiška, jei ji sugestų. Kuo aukštesnė vykdymo klasė, tuo griežtesni kokybės reikalavimai. Įmonėms, kurios užsiima EXC 2, 3 ir 4 suvirinimo veikla, reikalingas RWC.


Tačiau daugeliui įmonių yra nenaudinga turėti RWC specialistus savo įmonės viduje, žymiai naudingiau sąnaudų taupymui samdyti RWC tik tada, kai to reikia.

 

Laboratorijos specialistai teikia RWC paslaugas, skirtas prižiūrėti ir kontroliuoti jūsų suvirinimo veiklą.

 

RWC pasirūpins:

 • Konkursinės dokumentacijos ir techninių reikalavimų peržiūra
 • Sutarties techninės dalies peržiūra
 • NDT poreikio įvertinimu ir reikalavimais
 • Kad personalas dirbtų pagal procedūras ir būtų tinkamai kvalifikuotas
 • Kad būtų užtikrintas medžiagų atsekamumas


Naudodamiesi mūsų RWC paslaugomis, galėsite būti tikri, kad atitinkate nuo 2014 m. privalomą konstrukcinio plieno CE ženklinimo reglamentą.

QA/QC – Kokybės užtikrinimas ir kontrolė

„Inspekta Lab“ kokybės užtikrinimo ir kontrolės (QA/QC) paslaugos padeda mūsų klientams apibrėžti ir kvalifikuoti savo kokybės užtikrinimo testavimo programas bei užtikrinti, kad jų produktai atitiktų visus būtinus pramonės, gamintojų ir klientų standartus.


Gamyboje naudojami komponentai ir medžiagos turi atitikti gaminio ir pramonės reguliavimo standartus, gamybos procese naudojami procesai taip pat turi atitikti reglamentus.


„Inspekta Lab“ siūlo kokybės užtikrinimo (QA) konsultavimo ir kokybės kontrolės (QC) laboratorinių tyrimų paslaugas visu gamybos ir produkto gyvavimo ciklo metu.


„Inspekta Lab“ bendradarbiauja su savo klientais kurdama procedūras ir sistemas, kurios užkirstų kelią gamybos proceso defektams ir užtikrintų, kad visi produktai būtų pagaminti vienodai, laikantis norminių ir klientų reikalavimų.


Mūsų kokybės užtikrinimo paslaugos apima:

 • Auditas
 • Veiklos proceso ir metodo užtikrinimas
 • Procedūrų peržiūra ir korekcijos
 • Proceso optimizavimas
 • Pirkimų kokybės užtikrinimas
 • Tiekėjo įvertinimas

Tikrinimai

LCA, EPD

Mes naudojame slapukus siekdami Jums suteikti geriausią naršymo patirtį. Funkciniai slapukai yra būtini svetainei tinkamai funkcionuoti. Jei ir toliau naršysite svetainėje, manysime, kad esate tuo patenkinti. Daugiau apie slapukus ir kaip jų atsisakyti – Privatumo politika.

Sutinku