info@inspekta.eu
Tikrinimai

Tikrinimai

Dėl tikrinimo paslaugų kreipkitės:

Telefonu +370 697 60347 

El. paštu info@inspekta.eu


Potencialiai pavojingų įrenginių tikrinimai

2022 m. balandžio 26 d. gavome patvirtinimą iš Nacionalinio akreditacijos biuro, kad UAB „Inspekta“ Kontrolės įstaiga atitinka LST EN ISO/IEC 17020:2012 reikalavimus ir yra akredituota kaip A tipo kontrolės įstaiga atlikti potencialiai pavojingų įrenginių tikrinimą.


Techninės būklės tikrinimai atliekami:

 • Garo ir vandens šildymo katilams;
 • Slėginiams indams;
 • Pavojingų medžiagų slėginiams vamzdžiams, slėginiams garotiekiams ir karšto vandens vamzdynams, magistralinių dujotiekių vamzdynams, naftos ir naftos produktų magistraliniams ir jūriniams vamzdynams;
 • Beslėgėms pavojingų medžiagų talpykloms (stacionariosioms ir mobiliosioms);
 • Liftams;
 • Variklinės pavaros keltuvams žmonėmis ir krovininiams kelti;
 • Eskalatoriams ir judamiesiems takams;
 • Kėlimo įrenginiams;
 • Lynų keliams ir funikulieriams;
 • Degiąsias dujas naudojantiems pramoniniams įrenginiams;
 • Gabenamiems slėginiams įrenginiams (pagal gabenamųjų slėginių įrenginių techninį reglamentą ir direktyvą 2010/35/ES);
 • Vėjo jėgainių įrenginių tikrinimams.


Akreditavimo pažymėjimas 

Akreditavimo sritis LA. 192-06

Inspekta, UAB, Skundų ir apeliacijų narginėjimo tvarka


Potencialiai pavojingų įrenginių atitikties vertinimas

Esame paskelbti notifikuotąja įstaiga, suteiktas numeris 2913 atliekant

 • Liftų atitikties vertinimą pagal techninį reglamentą „Liftai ir liftų saugos įtaisai“ (direktyva 2014/33/ES). Liftų baigiamasis patikrinimas pagal Techninio reglamento „Liftai ir liftų saugos įtaisai“ 5 priedą. Vieneto patikra pagrįsta liftų atitiktis (G modulis) pagal Techninio reglamento „Liftai ir liftų saugos įtaisai“ 8 priedą.
 • Slėginės įrangos atitikties vertinimą pagal „Slėginės įrangos techninį reglamentą“ (direktyva 2014/68/ES). A2 modulis – gamybos vidaus kontrolė ir prižiūrimas slėginės įrangos tikrinimas atsitiktiniais intervalais, B modulis - ES tipo tyrimas, F modulis - slėginės įrangos patikra, pagrįsta atitiktis tipui; G modulis - slėginės įrangos vieneto patikra pagrįsta atitiktis.


Kitos paslaugos pramonės įmonėms

 • Atliekame slėginės įrangos, technologinių vamzdynų, garo vamzdynų ir talpyklų sienelės storio matavimus, korozijos greičio skaičiavimus ir tarnavimo laiko nustatymus remiantis RBI (Risk Based Inspection) metodika. Tai analizės metodika, kuri priešingai nei periodiniai patikrinimai, reikalauja ne tik kokybinės, bet ir kiekybinės gedimų tikimybės analizės. Šioms paslaugos atlikti gali būti naudojama tiek TP-AIM sukurta specializuota programinė įranga tiek užsakovo turima RBI programine įranga.
 • Atliekame pramonėje naudojamų rotacinių įrenginių (siurblių, aušintuvų ir pan.) RCM (Reliability-Centered Maintenance) – tai techninės priežiūros darbų optimizavimas siekiant užtikrinti maksimalų įrangos patikimumą. Analizuojami visi galimi įrangos sutrikimo būdai bei priežastys, kurios galėtų paveikti nepertraukiamą sistemos veikimą. Ši metodika leidžia įmonei optimizuoti savo turto priežiūros ir remonto planą.  
 • Atliekame HAZOP (Hazard and Operability studies) analizę. Remiantis šia metodika atliekama įrenginio arba įrenginių grupės funkcionalumo sutrikimo rizikos analizė. Taip pat vertinamos funkcinio sutrikimo pasekmės. Šią analizę atlieka ekspertų grupė, kurią sudaro skirtingų sričių specialistai atsižvelgiant į analizuojamų pramonės įrenginių specifiką.  

Laboratorija

LCA, EPD

Mes naudojame slapukus siekdami Jums suteikti geriausią naršymo patirtį. Funkciniai slapukai yra būtini svetainei tinkamai funkcionuoti. Jei ir toliau naršysite svetainėje, manysime, kad esate tuo patenkinti. Daugiau apie slapukus ir kaip jų atsisakyti – Privatumo politika.

Sutinku